Информация для акционеров

Повідомлення акціонерам ПАТ «Енергомашспецсталь» про річні Загальні Збори Товариства, розміщене в НКЦПФР.

Повідомлення акціонерам ПАТ «Енергомашспецсталь» про річні Загальні Збори Товариства призначені на 25.04.2017р. з проектами рішень.

Протокол №2 позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 26.10.2016р.

Повідомлення про позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 26.10.2016р.

Особлива iнформацiя про обрання голови Наглядової ради Товариства (дата розміщення 23.05.2016 р)

Протокол №1 річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 21.04.2016 р

Особлива інформація — про зміну складу посадових осіб Товариства (дата розміщення 22.04.16р.

Доповнення до порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь»

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 21.04.2016 р.

Протокол №2 позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 13.08.2015р.

Повідомлення про позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 13.08.2015р.

Протокол  № 1 річних Загальних Зборів  акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 23.04.2015р.

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 23.04.2015р.

Особлива інформація — про переобрання генерального директора Товариства (дата розміщення 21.11.2014р.)

Повідомлення про позачергові Загальні Збори ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 20.11.2014р.

Изменения в повестку дня ВОСА 20.11.14

Повідомлення про позачергові Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 20.11.2014р.

Протокол №2 позачергових Загальних Зборів акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь» від 25.09.14р.

Изменения в повестке дня ВОСА 25.09.2014

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЭМСС»

Інеформація для акціонерів про укладання Договору про обслуговування рахунка в цінних паперах

Протокол №1 річних ЗагальнихЗборів акціонерів ПАТ «Енергомащспецсталь» від 10.04.2014р.

Повідомлення про річні Загальні Збори акціонерів ПАТ «Енергомашспецсталь», які призначені на 10.04.2014р.

Статут Публічного акціонерного Товариства «Енергомашспецсталь» (дата реєстрації 28.04.2011р.)

Положення про Загальні Збори Акціонерів Товариства

Положення про Виконавчий орган Товариства

Положення про Наглядову раду Товариства

Положення про Ревізійну комісію Товариства

ПАО ЭМСС — Изменения в повестке дня ГОСА 10.04.2014