Информация для акционеров

Перелік афілійованих осіб ПАТ «ЕМСС» (19.04.17 р.):
EMSS HOLDINGS LIMITED, Кіпр — володіє 370 708 378 шт. простих іменних акцій Товариства.