Адаптація, навчання і оцінка персоналу

Відділ професійної підготовки та підвищення кваліфікації (ОППіПК) заснований в 2008 році за підтримки президента ПАТ «Енергомашспецсталь» Максима Єфімова.

У структуру ОППіПК входять:

– група з організації навчання;

– група з навчально-методичної роботи;

– навчально-виробнича група.

Відділ професійної підготовки та підвищення кваліфікації здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії на право надання освітніх послуг, виданої в 2013 році Міністерством освіти і науки України. Ліцензія дозволяє здійснювати професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації як персоналу підприємства, так і сторонніх організацій.

Відділ професійної підготовки та підвищення кваліфікації також проводить навчання робітників, керівників і фахівців з питань охорони праці та з пожежно-технічного мінімуму.

В даний час ОППіПК надає комфортні умови для професійної перепідготовки, підвищення кваліфікації та пропонує якісне навчання за різними напрямками та программами. Навчальний процес в ОППіПК здійснюється фахівцями, що мають великий досвід практичної діяльності.

Відділ проводить підготовку та перепідготовку персоналу по 60 професіями.

Основні і профільні спеціальності, за якими ведеться підготовка (перепідготовка): машиніст крана, стропальник, коваль на молотах і пресах, термист, електрозварник ручного зварювання, електрогазозварник, водій навантажувача, наладчик КВПіА, підручний сталевара, підготовчих сталерозливних канав, разливщик стали, формувальник ручного формування, модельщик, слюсар-ремонтник, електромонтер, обробник поверхневих дефектів металу, обрубувач з видачею документа державного зразка.

Модульна система навчання і гнучкий графік навчального процесу дозволяє слухачам займатися без відриву від професійної діяльності, вибрати зручний час для підготовки. Заняття проводяться в групах та індивідуально в будь-який зручний час (ранок, день, вечір; будні, вихідний день).

Навчальні програми професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації розроблені відповідно до вимог державних освітніх стандартів, нормативних документів і методичних рекомендацій. В навчальних планах відображені зміст і обсяг розділів та дисциплін теоретичної і практичної підготовки, форма і строки контрольних зрізів, враховані сучасні концепції розвитку економіки і виробництва, питання енергозбереження, екології та менеджменту якості.

Вимоги до проведення кваліфікаційного іспиту встановлені відповідно до професійних освітніми програмами. Після складання кваліфікаційного іспиту слухачам видаються посвідчення і свідоцтва про присвоєння кваліфікації.

При навчанні слухачів в усіх напрямках використовується комп’ютерна техніка. ОППіПК поповнив список навчальних закладів, які мають ліцензію і відповідають вимогам “Порядку видачі ваучерів для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці”. На підставі цього ОППіПК займається перепідготовкою осіб старше 45 років за професіями електрогазозварник і водій навантажувача.

Професійні навчальні програми підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки безробітних громадян і незайнятого населення мають цільовий характер і спрямовані на підготовку фахівців для роботи в сучасних умовах, при активному використанні їх досвіду, спеціальності, кваліфікації, професійних та особистісних якостей, які також необхідні в нових умовах.

Навчальний процес орієнтований на пріоритет відпрацювання практичних навичок. Для придбання та вдосконалення практичних навичок створені навчально-практичні лабораторії з діючим обладнанням.

У ОППіПК розташовані 7 навчальних класів, оснащених комп’ютерами та проекторами, тренінг-клас для проведення занять з машиністами крана, стропальниками, тренінг-клас з охорони праці та пожежно-технічного мінімуму, спеціалізований клас для цільової підготовки студентів, лінгафонний кабінет з вивчення англійської мови, комп’ютеризований клас на 20 посадочних місць і екзаменаційний клас на 5 посадочних місць, оснащені програмою «Автоекзаменатор». Ця програма дозволяє забезпечити самопідготовку і здачу іспитів за фахом та на знання законодавчих і нормативних актів з охорони праці.

Клас підготовки верстатників для роботи на обладнанні з ЧПУ фірми «Siemens» обладнаний двома верстатами з ЧПУ: токарних EMCO CONCEPT TURN 55 і фрезерним EMCO CONCEPT MILL 55. Клас розрахований на 5 робочих місць, оснащених п’ятьма комп’ютерами з навчальною програмою симулятором обробки по керуючій програмі.

Клас для підготовки електрозварників оснащений дуговим тренажером зварника, що дозволяє відпрацювати навички ведення процесу зварювання до досконалості.

Вдосконалення практичних навичок здійснюється на навчальних полігонах з навчання машиністів крана, стропальників, подготовителей сталерозливних канав, дефектоскопистів, зварників, газорізальників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування.