Охорона праці

ПАТ «ЕМСС» проводить комплекс заходів, спрямованих на зниження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і створення умов праці на робочих місцях, що забезпечують збереження життя і здоров’я працівників в процесі трудової діяльності.

З метою забезпечення системного підходу до вирішення питань охорони праці, відповідно до Положення про СУОП ПАТ «Енергомашспецсталь» на підприємстві затверджена за погодженням з Профспілковим комітетом РД СУОП-01 «Політика ПАТ« Енергомашспецсталь »в області охорони праці».

Компанія застосовує новітні технології та найсучасніші методи виробництва для створення безпечного робочого середовища для своїх співробітників, а також зведення до мінімуму ризику аварійних ситуацій і нещасних випадків.

ПОЛІТИКА ПАТ «Енергомашспецсталь» в області охорони праці

Політика ПАТ «Енергомашспецсталь» (далі ПАТ «ЕМСС») в області охорони праці є декларативним документом, що виражає позиції вищого керівництва щодо впровадження та постійного вдосконалення системи управління охороною праці ПАТ «ЕМСС».

Основним напрямком ПАТ «ЕМСС» в області охорони праці є забезпечення пріоритету збереження життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності ПАТ «ЕМСС». Політика керівництва ПАТ «ЕМСС» в сфері охорони праці спрямована на створення і забезпечення функціонування системи правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів для збереження життя, здоров’я і працездатності працівників підприємства в процесі їх трудової діяльності.

Керівництво ПАТ «Енергомашспецсталь» бере на себе зобов’язання вживати заходів щодо забезпечення безпеки та охорони здоров’я всіх працівників, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань шляхом:

– завчасного виявлення небезпек і управління ризиками для створення сприятливих умов на робочих місцях;

– роботи з персоналом, постійного підвищення рівня знань, компетентності та обізнаності працівників з питань охорони праці, підвищення професійного рівня працівників, залучення персоналу до активної участі в усіх елементах системи управління охороною праці;

– забезпечення і застосування якісних і надійних засобів захисту, для попередження впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

– планування фінансування та виконання заходів з охорони праці та розділу «Охорона праці» колективного договору;

– забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці та дотримання вимог законодавства України, міжнародних стандартів, а також вимог місцевих нормативних актів в галузі охорони праці;

– проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту стану охорони праці, експертизи умов праці;

– безперервного вдосконалення функціонування системи управління охороною праці;

– впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в галузі охорони праці та сучасних міжнародних стандартів (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 та інших).

Керівництво ПАТ «Енергомашспецсталь» гарантує забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці та закликає всіх працівників ПАТ «Енергомашспецсталь» об’єднати зусилля для забезпечення стану охорони праці, гідного працівників атомної енергетики.

Керівництво ПАТ «Енергомашспецсталь» бере на себе зобов’язання неухильно дотримуватися і проводити справжню Політику у всіх підрозділах.