Постачальникам

При закупівлі товарів і послуг ПАТ «Енергомашспецсталь» керується Єдиним галузевим стандартом закупівель (Положенням про закупівлю) Держкорпорації «Росатом», затвердженим наглядовою радою Держкорпорації «Росатом» (протокол №37 від 07.02.2012г.) В його чинній редакції та розміщеним на офіційному сайті про розміщення замовлень на закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб Держкорпорації «Росатом», розташованому в мережі інтернет за адресою www.zakupki.rosatom.ru. Офіційним сайтом ПАТ «Енергомашспецсталь» для розміщення інформації є сайт про розміщення замовлень на закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб Держкорпорації «Росатом», розташований в мережі Інтернет за адресою:http://zakupki.rosatom.ru/Web.aspx?node=orderplacementparticipants&inn=002106005156