Колектив вистояв

У зв’язку із стартом приватизації в Україні завод набуває статусу акціонерного товариства. У 1996 році Міністерство фінансів України видало свідоцтво про випуск іменних акцій відкритого акціонерного товариства “Енергомашспецсталь” номінальною вартістю у 25 тисяч карбованців у кількості 157359 тисяч штук.

Діючі та звільнені за скороченням працівники підприємства, а також пенсіонери придбали 25% акцій, як за грошові кошти, так і за майнові і компенсаційні сертифікати.

Але на цьому ситуація не стабілізувалась, продовжувався спад виробництва та наростала фінансова криза. Відсутність оборотних кошт, недосконала податкова та кредитна політика, криза платежів практично паралізували виробництва. За 1998 рік на розрахунковий рахунок підприємства поступило лише 17,9% грошових кошт від загального обсягу реалізації, з них 82,4% – оплата за продукцію, яка була поставлена на експорт.

У цей, найскладніший період життя заводу, робота в цехах не припинялась. У 1997 році був проведений ремонт пресу зусиллям 6000 тонно-сил, печі ДСП-1, кранового обладнання.

Ремонт пресу зусиллям 6000 тс дозволив відновити випуск унікальної продукції (1997 рік).

Рішенням керівництва підприємства термічний та механообробний цехи були об’єднані у термообдирний цех №5.

Частину заборгованості по заробітній платні погасили товарами народного споживання, які були отримані по бартеру за відвантажену продукцію. Шляхом взаємозаліків, бартерних поставок сировини, матеріалів та комплектуючих була скорочена дебіторська заборгованість. Такі заходи не вирішували комплексу проблем, але дозволили не зупинити виробництво, зберегти виробничий та трудовий потенціал підприємства.

Ветерани ВАТ “ЕМСС”, 9 травня 1995

Колектив вистояв. Переломним для Підприємства став 2000 рік. Тоді керівництво заводу, у зв’язку з низькою купівельною можливістю всередині країни і з метою пошуку нових ринків, прийняло рішення переорієнтувати підприємство на експорт продукції за кордон. Поширились та зміцнились зв’язки із країнами Європи. Завод почав поставляти вироби з високовуглецевих та легованих марок сталі для ковальско-пресового та прокатного обладнання, нафтової та цукрової промисловості до країн колишнього Союзу, Таїланд, та, – вперше, – до Європи – Бельгію, Німеччину, Францію, Данію. Експорт продукції надав заводу можливість знову стати на ноги та почати розвинення далі.

У зв’язку с високими стандартами та вимогами закордонних клієнтів до якості продукції, заводу було вкрай необхідно провести глобальну реконструкцію та модернізацію свої виробничих та технологічних потужностей. Перші роботи з реконструкції і модернізації виробництва почались у 2001 році.