Информация для акционеров

Перелік афілійованих осіб ПАТ “ЕМСС”:

Компанія EMSS Holdings Limited (ЄДРПОУ НЕ 245521), Кіпр – володіє простими іменними акціями Товариства в розмірі  370 708 378  штук, що складає 92,6771% від Статутного капіталу Товариства.