Центральна заводська лабораторія

Центральна заводська лабораторія (ЦЗЛ) акредитована Національним Агенством Акредитації України (НААУ), що є членом International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17025: 2006. Сертифікат акредитації № 2Т1293 дійсний до 09.06.2025 року. ЦЗЛ є структурно і фінансово незалежним підрозділом у складі ПАТ «ЕМСС». Підпорядковане безпосередньо генеральному директору.

Центральна заводська лабораторія включає в себе наступні лабораторії:

– лабораторія рентгеноспектрального аналізу;

– лабораторія хімічного аналізу;

– лабораторія механічних випробувань;

– лабораторія металографічних досліджень;

– відділ неруйнівних методів контролю;

– лабораторія формувальних матеріалів (поза сферою акредитації).

Лабораторія рентгеноспектрального аналізу (ЛРСА)

Лабораторія виконує визначення хімічного складу стали і чавуну по ходу плавки, ковшових проб, готових виробів фотоелектричним спектральним методом, методом ІЧ-спектроскопії кваліфікованим персоналом.

Лабораторія хімічного аналізу (ЛХА)

Лабораторія виконує вхідний контроль феросплавів, сталей легованих, високолегованих та вуглецевих, чавунів кваліфікованим персоналом.

Лабораторія механічних випробувань (ЛМІ)

Лабораторія виконує випробування по визначенню комплексу механічних властивостей виробів: випробування на розтяг при кімнатній і підвищеній температурах, випробування на ударний і статичний вигин / зрушення, визначення твердості, на прокаліваемость, завмер рівня залишкових напруг і т.д. Всі випробування виконуються на сучасному випробувальному обладнанні від провідних світових виробників кваліфікованим персоналом.

Металографічна лабораторія (МГЛ)

Лабораторія виконує металографічний контроль (макроструктури, мікроструктури, визначення неметалічних включень, величини зерна, змісту феритної фази в нержавіючих сталях, корозійні випробування) поковок, виливків з метою визначення їх відповідності діючим стандартам кваліфікованим персоналом.

Відділ неруйнівних методів контролю

Відділ виконує контроль на наявність внутрішніх і поверхневих дефектів неруйнівними методами: ультразвуковим (UT), магнітопорошковий (MT), капілярним (PT), візуальним і вимірювальним (VT). Всі випробування виконуються на сучасному обладнанні від провідних світових виробників. Персонал сертифікований згідно EN ISO 9712 з підтвердженням кваліфікації Британським інститутом неруйнівного контролю (BINDT), згідно з директивою по посудин, що працюють під тиском PED 2014/68 EU.

Лабораторія формувальних матеріалів (ЛФМ)

Лабораторія виконує контроль якості формувальних і стрижневих сумішей, а також регенерату кварцу і хроміту, які готуються на змішувачах безперервної дії. Проводить вхідний контроль вихідних формувальних матеріалів, визначаючи фізико-механічні властивості і характеристики: обсяг, насипну масу, щільність, в’язкість, активність, розмір зерна та ін.

Надаємо послуги:

• розтягнення при кімнатній температурі

• розтягнення при підвищеній температурі

• ударний вигин при кімнатній температурі

• ударний вигин при знижених або підвищених температурах

• визначення критичної температури крихкості

• підтвердження критичної температури крихкості

• визначення референсной температури T0.

• визначення J-R кривих.

• визначення характеристик тріщиностійкості.

• вигин

• твердість по Брінеллю

• твердість по Роквеллу

• визначення схильності до механічного старіння по випробуванню на ударний вигин

• випробування на прокаліваемость металу

• проведення макроконтролю

• контроль неметалевих включень

• контроль величини зерна, аналіз мікроструктури

• визначення частки феритної фази об’ємним методом

• випробування на стійкість до загальної або міжкристалітної корозії

• хімічний аналіз вмісту вуглецю і сірки

• хімічний аналіз повний (С, Si, Mn, Cr, Ni, S, P, V, Mo, W, Al, Ti, Mg, Nb, Cu, Co, B, As, Sn, Sb, Pb)

• хімічний аналіз вмісту газів (N, O; N; H)

• хімічний аналіз чавуну (C, Si, Mn, S, P)

• хімічний аналіз стали повний (C, Si, Mn, S, P, Cr, Ni, V, Mo, Cu, Ti, W) • ультразвуковий контроль

• магнітопорошковий контроль

• капілярний контроль

• візуальний контроль