Якість

В ПАТ “Енергомашспецсталь” розроблена і введена в дію система менеджменту якості, що забезпечує і підтверджує здатність до постійного вдосконалення виробництва, в якому запобігають відхилення і передбачають вимоги замовника до продукції.

Система менеджменту якості відповідає вимогам ISO 9001:2015 і побудована з використанням рекомендацій стандарту ISO 9004 в частині вимірювання ефективності робочих процесів, ступеня досягнення поставлених цілей, а також аналізу результатів вимірювань задоволеності клієнтів і вироблення на цій основі рішень щодо вдосконалення системи.

Підтвердженням високого рівня виробництва, а також якості продукції, що випускається з маркою ПАТ “Енергомашспецсталь”, є наявність сертифікатів, атестатів, свідоцтв технічних класифікаційних товариств і листів компаній-замовників.